سوهان کاشت ناخن

سوهان کاشت ناخن اطلاعاتی در مورد سر سوهان ها:   ۱.استوانه ای سر گرد (یا مخروطی نوار قرمز) برای تراشیدن مواد موقع ترمیم کاشت ناخن   ۲ سوهان استوانه ای سر صاف نوار زرد نرم‌ترین درجه  در سر سوهان ها برای کم حجم کردن مواد بعد از مواد گزاری  و دور گیری. برای دورگیری مدل … ادامه خواندن سوهان کاشت ناخن